Stowarzyszenie "Impresja"

Walne zebranie członków stowarzyszenia Impresja

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zebranie odbędzie się dnia 15 lutego 2022r. (wtorek) w GOK-u o godzinie 17.30.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15.02.2022r.
 

Podziękowanie

Zbliża się do końca realizacja projektu, który mogliśmy podjąć przy ogromnym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa.

Dzięki tej współpracy instruktorzy przeprowadzili swoich podopiecznych przez kawał tanecznej drogi. Były treningi, podróże, turnieje, mistrzostwa. Były medale, dyplomy i nagrody.

Ciężka praca instruktorów i dzieci, wsparcie rodziców i Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa dało wspaniałe efekty. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy brać w tym wszystkim udział.

Dziękujemy. Stowarzyszenie „Impresja”

Uchwała 2/2021 (dotycząca opłat na działalność statutową)

Dnia 19 października 2021 roku w Kłodawie, Zarząd Stowarzyszenia "Impresja", działając na podstawie zapisu w Statucie Stowarzyszenie (paragraf 24 punkt d), postanawia uściślić reguły dokonywania opłat na dziłalność statutową:
W przypadku braku opłat za udział w zajęciach oraz treningach za okres 2 miesięcy, zawiesza się tancerza w czynnym udziale we wszystich celach statutowych Stowarzyszenia (tj. treningi. występy, turnieje, obozy, wycieczki).
W zebraniu uczestniczyły 5 osoby. 5 głosami "za" przyjęto uchałę, która wchodzi w życie z dniem podpisania.